• Organisatie

Organisatie

Wyck Advocaten is een Limited Liability Partnership (LLP)


Wyck Advocaten is een Limited Liability Partnership (LLP) van de advocaten Leo Hendriks en Ayhan Kara.
Overeenkomsten van opdracht met de advocaten Leo Hendriks, Ayhan Kara en Gwen Schoofs worden aangegaan met Wyck Advocaten LLP.
De advocaten René Sangers en François van Vloten voeren hun praktijk voor eigen rekening en risico.
Overeenkomsten van opdracht met René Sangers worden gesloten met René Sangers.
Overeenkomsten van opdracht met François van Vloten worden gesloten met François van Vloten.
René Sangers en François van Vloten hebben beiden een samenwerkingsovereenkomst met Wyck Advocaten en treden ook onder de naam Wyck Advocaten naar buiten.

Alle advocaten die onder de naam Wyck Advocaten naar buiten treden hebben een gezamenlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en nemen deel aan de Klachten- en geschillenregeling.