• Dr.mr. L.E.M. Hendriks

Dr.mr. L.E.M. Hendriks

Leo Hendriks (1962) is sinds 1995 advocaat te Maastricht en sinds 2002 verbonden aan Wyck Advocaten.
Met ingang van 1 januari 2020 zal Hendriks Wyck Advocaten verlaten; hij wordt dan strafrechter in de Rechtbank Limburg.

Hij houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met het strafrecht in al zijn facetten. Naast de 'gewone' strafzaken ligt accent op fraude- en milieuzaken in het hele land en cassatieberoepen bij de Hoge Raad. Daarnaast is hij actief op het terrein van de bestuursrechtelijke handhaving, waaronder de bestuurlijke boete, bestuursdwang en dwangsommen.

Hendriks is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht- advocaten en van de Vereniging van Cassatie-advocaten in Strafzaken. Hij is sinds 2002 Raadsheer-Plaatsvervanger in de Economische Strafkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem).
Daarnaast is Hendriks lid en portefeuillehouder Strafrecht van de Raad van Orde van de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg.

Voordat hij advocaat werd, was Hendriks werkzaam in de universitaire wereld en was hij onder meer verbonden aan de Universiteit Maastricht (vakgroep straf(proces)recht van 1987 - 1992) en de Universiteit van Amsterdam (Centrum voor milieurecht van 1992 - 1995), waar hij in 1994 promoveerde op het onderwerp: Techniek en normstelling in het milieustrafrecht. Van 2001 - 2005 was hij naast advocaat eveneens verbonden aan de vakgroep straf(proces)recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hendriks heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Het meest in het oog springen de boeken
– Techniek en normstelling in het milieustrafrecht (diss. UvA 1994)
– Milieustrafrecht (serie studiepockets, 3e druk 2010)
– Gratie (serie Praktijkcahiers Strafrecht, 2e druk 2017).

Daarnaast schreef hij vele artikelen, bijdragen in bundels en annotaties, eerst als vaste annotator milieustrafrechtelijke uitspraken voor het Tijdschrift Milieu en Recht en meer recent voor Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd.

Leo Hendriks is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden Strafrecht (waaronder strafcassaties en milieustrafrecht) en Psychiatrisch Patientenrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.