• Mr. A. Kara

Mr. A. Kara

Ayhan Kara (1969) is advocaat sinds 1999 en vanaf 2002 verbonden aan Advocatenkantoor Wyck.

Hij houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met arbeidsrecht, Sociaalzekerheidsrecht en luchtvaartrecht.

Kara is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Groot Limburg (www.thuiszorggrootlimburg.nl).
Van 2008 tot eind 2011 was Kara naast advocaat tevens President van de luchtvaartmaatschappij Amsterdam Airlines.

Kara is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden Arbeidsrecht en Sociaalzekerheidsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.