• Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de juridische bijstand of over de hoogte van de declaratie. Voor dergelijke situaties hebben wij een klachtenregeling in het leven geroepen.

U kunt uw klacht in eerste instantie voorleggen aan ons kantoor. Een interne klachten-functionaris behandelt uw bezwaren volgens een speciaal door de Orde van Advocaten opgesteld model klachtenreglement (zie de link onder aan deze pagina).

U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht heeft geleid. De klacht wordt vervolgens door de interne klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen vier weken na ontvangst schriftelijk af te handelen.

Indien de klachtenafhandeling binnen ons kantoor niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing leidt, kunt u uw klacht vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Advocatenkantoor Wyck neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Uw klacht wordt door Geschillencommissie Advocatuur behandeld volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. U kunt dit reglement onder meer vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl)